Управление на URL адреси

Разделът за управление на URL адреси ви позволява да укажете HTTP адреси за блокиране, разрешаване или изключване от сканиране на съдържанието.

Опцията Разрешаване на филтриране на SSL/TLS протоколи трябва да бъде избрана, ако искате да се филтрират HTTPS адресите в допълнение към HTTP уеб страниците. В противен случай ще бъдат добавени само домейните на HTTPS сайтовете, които сте посетили, но не и пълния URL адрес.

Уеб сайтовете в Списък с блокирани адреси няма да бъдат достъпни, освен ако не бъдат включени и в Списък с разрешени адреси. Уеб сайтовете в Списък с изключени от сканиране на съдържанието адреси не се сканират за злонамерен код при осъществяването на достъп до тях.

Ако искате да блокирате всички HTTP адреси освен адресите, включени в активния Списък с разрешени адреси, добавете * към активния Списък с блокирани адреси.

Специалните символи * (звездичка) и ? (въпросителен знак) могат да се използват в списъци. Звездичката замества всеки низ със знаци, а въпросителният знак – всеки символ. Специално внимание трябва да се обърне при указването на изключени адреси, тъй като списъкът трябва да съдържа само надеждни и безопасни адреси. По същия начин трябва да се уверите, че сте използвали правилно символите * и ? в списъка. Вижте Добавяне на HTTP адрес/маска на домейн за информация за начините за безопасно съотнасяне на цялостен домейн, включително всички поддомейни. За да активирате даден списък, изберете Списъкът е активен. Ако искате да получавате известие при въвеждане на адрес от текущия списък, изберете Известявай при прилагане.


note

Управлението на URL адреси също ви позволява да блокирате или разрешавате отварянето на определени типове файлове по време на сърфиране в интернет. Ако например не искате да се отварят изпълними файлове, изберете списъка, в който искате да блокирате тези файлове, от падащото меню и въведете маската "**.exe".


note

Адресите няма да бъдат филтрирани, ако е разрешена настройката Уеб и имейл > SSL/TLS > Изключване на комуникацията с надеждни домейни и домейнът се счита за надежден.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Контролни елементи

Добавяне – Създава нов списък в допълнение към предварително зададените. Това може да е полезно, ако искате да разделите логически различни групи адреси. Може например един списък с блокирани адреси да включва адреси от външен публичен списък със забранени адреси, а втори списък да съдържа ваш собствен списък със забранени адреси, като по този начин можете лесно да обновявате външния списък, запазвайки непроменен вашия собствен.

Редактиране – Променя съществуващи списъци. Използвайте тази опция за добавяне или премахване на адреси.

Изтриване – Изтрива съществуващи списъци. Тази опция е налична само за списъци, създадени чрез опцията Добавяне, но не и за списъците по подразбиране.