อินเทอร์เฟซผู้ใช้

หน้าต่างหลักของโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก หน้าต่างหลักที่ด้านขวาจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกที่เลือกจากเมนูหลักทางด้านซ้าย

ข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นคำอธิบายของตัวเลือกภายในเมนูหลัก:

สถานะของการป้องกัน – แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการป้องกันของ ESET Endpoint Antivirus

การสแกนคอมพิวเตอร์ – ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและเริ่มต้นการสแกนแบบสมาร์ท การสแกนแบบกำหนดเอง หรือการสแกนสื่อที่ถอดเข้าออกได้ คุณยังสามารถทำการสแกนล่าสุดซ้ำได้

อัพเดท - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกลไกตรวจหาและช่วยในการตรวจสอบอัพเดทด้วยตนเอง

ตั้งค่า - ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่อปรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเว็บหรืออีเมล

เครื่องมือ – สำหรับเข้าถึงไฟล์บันทึก สถิติการป้องกัน ติดตามการทำงาน กระบวนการที่ทำงานอยู่ ตัววางกำหนดการ กักเก็บ, ESET SysInspector และ ESET SysRescue เพื่อสร้างซีดีกู้คืน คุณยังสามารถส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์

วิธีใช้และการสนับสนุน – ให้การเข้าถึงไฟล์วิธีใช้ ฐานความรู้ของ ESET และเว็บไซต์บริษัท ESET นอกจากนั้นยังมีลิงค์เพื่อเปิดคำขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายดูแลลูกค้า เครื่องมือการสนับสนุน และข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

PAGE_HOME

หน้าจอ สถานะการป้องกัน จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยและการป้องกันในปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ของคุณ สถานะ การป้องกันสูงสุด สีเขียวจะแสดงว่ามีการป้องกันสูงสุด

หน้าต่างสถานะยังแสดงลิงค์ด่วนไปยังคุณลักษณะที่ใช้บ่อยใน ESET Endpoint Antivirus และข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทล่าสุด

ควรทำอย่างไรเมื่อโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง

ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นถัดจากโมดูลโปรแกรมทั้งหมดที่สามารถทำงานได้เต็มที่ เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงหรือไอคอนการแจ้งเตือนสีส้มจะปรากฏขึ้นหากโมดูลต้องการความสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูล ซึ่งรวมถึงคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีการเรียกคืนการทำงานแบบเต็มรูปแบบ จะแสดงอยู่ที่ส่วนบนของหน้าต่าง หากต้องการเปลี่ยนสถานะของโมดูล ให้คลิก ตั้งค่า ในเมนูหลัก จากนั้นคลิกโมดูลที่ต้องการ

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED        ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง (!) เป็นตัวระบุว่าไม่มีการใช้การป้องกันสูงสุดของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนประเภทนี้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

การป้องกันไวรัสและสปายแวร์ถูกหยุดชั่วคราว – คลิก เริ่มต้นโมดูลการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ในช่อง สถานะการป้องกัน อีกครั้ง หรือ เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสและสปายแวร์ ในช่อง การตั้งค่า ในหน้าต่างหลักของโปรแกรม

การป้องกันไวรัสไม่ทำงาน – การเริ่มต้นเครื่องมือสแกนไวรัสล้มเหลว ESET Endpoint Antivirus ส่วนใหญ่จะทำงานไม่ถูกต้อง

การป้องกันการฟิชชิ่งไม่ทำงาน – คุณลักษณะนี้ไม่ทำงานเนื่องจากโมดูลโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นไม่ได้เปิดใช้งานอยู่

กลไกตรวจหาไม่อัพเดท – ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากความพยายามในการอัพเดทกลไกการตรวจจับ (ก่อนหน้านี้คือฐานข้อมูลไวรัส) ล้มเหลวหลายครั้ง ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการตั้งค่าการอัพเดท สาเหตุทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาดนี้คือ ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ ที่ป้อนไม่ถูกต้อง หรือ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปิดใช้งานหรือใบอนุญาตหมดอายุแล้ว– สิ่งนี้จะระบุโดยไอคอนสถานะการป้องกันเป็นสีแดง โปรแกรมจะไม่สามารถอัพเดทได้หลังจากใบอนุญาตของคุณหมดอายุ ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในหน้าต่างการเตือนเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

ระบบป้องกันการบุกรุกโฮสต์ (HIPS) ถูกปิดใช้งาน – ปัญหานี้จะแสดงเมื่อ HIPS ถูกปิดใช้งานจากการตั้งค่าขั้นสูง คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการป้องกันจากภัยคุกคามบางชนิดและควรเปิดใช้งานการป้องกันอีกครั้งในทันทีโดยคลิก เปิดใช้งาน HIPS

ESET LiveGrid® ถูกปิดใช้งาน – ปัญหานี้จะแสดงเมื่อ ESET LiveGrid® ถูกปิดใช้งานในการตั้งค่าขั้นสูง

ไม่มีการอัพเดทประจำที่กำหนดไว้ – ESET Endpoint Antivirus จะไม่ตรวจหาหรือรับรายการอัพเดทที่สำคัญ เว้นแต่ว่าคุณจะได้วางกำหนดการงานอัพเดทเอาไว้

การป้องกันการปกปิดถูกปิดใช้งาน – คลิก เปิดใช้งานการป้องกันการปกปิด เพื่อเปิดใช้งานการทำงานนี้อีกครั้ง

การเข้าถึงเครือข่ายถูกปิดกั้น – แสดงขึ้นเมื่องาน แยกคอมพิวเตอร์ออกจากเครือข่าย ของลูกค้าในเวิร์กสเตชันจาก ESMC ถูกเรียกใช้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ถูกหยุดชั่วคราว – การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ถูกปิดใช้งานโดยผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการป้องกันจากภัยคุกคาม คลิก เปิดใช้งานการป้องกันแบบเรียลไทม์ เพื่อเปิดใช้งานการทำทำงานนี้อีกครั้ง

MONITOR_ORANGE        ตัวอักษร "i" สีส้มแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ESET ของคุณต้องการการดำเนินการสำหรับปัญหาที่ไม่ร้ายแรง สาเหตุที่เป็นไปได้คือ:

การป้องกันการเข้าถึงเว็บถูกปิดใช้งาน – คลิกที่การแจ้งเตือนความปลอดภัยเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันการเข้าถึงเว็บอีกครั้ง จากนั้นคลิก เปิดใช้งานการป้องกันการเข้าถึงเว็บ

ใบอนุญาตของคุณใกล้หมดอายุ – สามารถทราบปัญหานี้ได้จากไอคอนสถานะการป้องกันที่แสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์ หลังจากใบอนุญาตของคุณหมดอายุ โปรแกรมจะไม่สามารถอัพเดทได้ และไอคอนสถานะการป้องกันจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

การป้องกันสแปมถูกหยุดชั่วคราว – คลิก เปิดใช้งานการป้องกันสแปม เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้อีกครั้ง

การควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ถูกหยุดชั่วคราว – คลิก เปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้อีกครั้ง

การเขียนทับนโยบายใช้งานได้ – การกำหนดค่าที่ตั้งค่าโดยนโยบายจะถูกเขียนทับชั่วคราวจนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเสร็จสมบูรณ์ เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเขียนทับการตั้งค่าของนโยบายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู วิธีการใช้โหมดเขียนทับ

การควบคุมอุปกรณ์ถูกหยุดชั่วคราว – คลิก เปิดใช้งานการควบคุมอุปกรณ์ เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้อีกครั้ง

หากต้องการปรับสถานะการมองเห็นภายในผลิตภัณฑ์ในบานหน้าต่างแรกของ ESET Endpoint Antivirus โปรดดู สถานะแอพพลิเคชัน

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำได้ ให้คลิก วิธีใช้และการสนับสนุน เพื่อเข้าถึงไฟล์วิธีใช้หรือค้นหา ฐานความรู้ ESET หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถส่งคำร้องขอรับการสนับสนุนได้ ฝ่ายดูแลลูกค้าของ ESET จะตอบคำถามของคุณอย่างรวดเร็วและค้นหาการแก้ไขปัญหา

note

หมายเหตุ

หากสถานะเป็นของคุณลักษณะที่ถูกปิดกั้นโดยนโยบาย ESMC ลิงก์จะไม่สามารถคลิกได้