Pasek narzędzi programu Microsoft Outlook

Ochrona programu Microsoft Outlook działa na zasadzie wtyczki. Po zainstalowaniu oprogramowania ESET Endpoint Antivirus ten pasek narzędzi zawierający opcje ochrony antywirusowej jest dodawany do programu Microsoft Outlook:

ESET Endpoint Antivirus— kliknięcie ikony powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Antivirus.

Ponowne skanowanie wiadomości — umożliwia ręczne rozpoczęcie sprawdzania poczty e-mail. Można określać wiadomości do sprawdzenia oraz włączać ponowne skanowanie odebranej poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć w części Ochrona programów poczty e-mail.

Ustawienia skanera — umożliwia wyświetlenie opcji ustawień funkcji Ochrona programów poczty e-mail