Pasek narzędzi do programów Outlook Express i Windows Mail

Moduł ochrony przed spamem w programach Outlook Express i Windows Mail działa jako wtyczka. Po zainstalowaniu oprogramowania ESET Endpoint Antivirus ten pasek narzędzi zawierający opcje ochrony antywirusowej jest dodawany do programu Outlook Express lub Windows Mail:

ESET Endpoint Antivirus— kliknięcie ikony powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Antivirus.

Ponowne skanowanie wiadomości — umożliwia ręczne rozpoczęcie sprawdzania poczty e-mail. Można określać wiadomości do sprawdzenia oraz włączać ponowne skanowanie odebranej poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć w części Ochrona programów poczty e-mail.

Ustawienia skanera — umożliwia wyświetlenie opcji ustawień funkcji Ochrona programów poczty e-mail

Interfejs użytkownika

Dostosuj wygląd — umożliwia modyfikowanie wyglądu paska narzędzi danego programu poczty e-mail. Aby dostosować wygląd niezależnie od parametrów programu poczty e-mail, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Pokaż tekst — powoduje wyświetlanie opisów ikon.

Tekst po prawej stronie — powoduje przesunięcie opisów opcji spod ikon na ich prawą stronę.

Duże ikony — powoduje wyświetlanie dużych ikon opcji menu.