Powiadomienia

Aby zarządzać komunikatami dotyczącymi zdarzeń w programie ESET Endpoint Antivirus, przejdź do obszaru Ustawienia zaawansowane (F5) > Narzędzia > Powiadomienia. W wyświetlonym oknie konfiguracji można ustawić następujące typy powiadomień:

Powiadomienia aplikacji obszar ten jest wyświetlany bezpośrednio w głównym oknie programu.

Powiadomienia na pulpicie powiadomienie na pulpicie jest widoczne w małym okienku wyskakującym obok paska zadań systemu.

Powiadomienia e-mail powiadomienia e-mail są wysyłane na podany adres e-mail.

Dostosowywanie powiadomień umożliwia dodawanie niestandardowego komunikatu np. do powiadomienia na pulpicie.

Przełączniki wyświetlane w sekcji Podstawowe umożliwiają dostosowywanie następujących elementów:

Przełącznik

Domyślne

Opis

Wyświetlaj powiadomienia na pulpicie

SWITCH_ENABLED

Wyłączenie tej opcji powoduje ukrycie wyskakujących powiadomień wyświetlanych obok paska zadań systemu. Pozostawienie tej opcji włączonej (ustawienie zalecane) umożliwia produktowi informowanie o nowych zdarzeniach.

Nie wyświetlaj powiadomień przy...

SWITCH_ENABLED

Włączenie opcji Nie wyświetlaj powiadomień przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym umożliwia blokowanie wszystkich powiadomień, które nie są interaktywne.

Wyświetlaj powiadomienia dotyczące raportu zabezpieczeń

SWITCH_DISABLED

Włączenie tej opcji powoduje wysyłanie powiadomienia o wygenerowaniu nowej wersji raportu zabezpieczeń.

Wyświetlaj powiadomienia dotyczące pomyślnej aktualizacji

SWITCH_DISABLED

Włączenie tej opcji powoduje wysyłanie powiadomienia o aktualizacji komponentów i modułów silnika detekcji produktu.

Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach pocztą e-mail

SWITCH_DISABLED

Włączenie tej opcji umożliwia aktywację powiadomień e-mail.

Aby włączyć lub wyłączyć określone powiadomienia aplikacji, kliknij opcję Edytuj wyświetlaną obok opcji Powiadomienia aplikacji.

CONFIG_NOTIFICATIONS