Powiadomienia aplikacji

Aby dostosować widoczność powiadomień aplikacji (wyświetlanych w prawym dolnym rogu ekranu), wybierz kolejno opcje Narzędzia > Powiadomienia > Podstawowe > Powiadomienia aplikacji w drzewie ustawień zaawansowanych programu ESET Endpoint Antivirus.

Powiadomienia znajdują się w trzech kolumnach. Pierwsza z nich zawiera nazwy powiadomień, pogrupowane według kategorii. Aby zmienić sposób powiadamiania o nowych zdarzeniach aplikacji, zaznacz pola wyboru Pokazuj na pulpicie i Wyślij pocztą e-mail w odpowiednich kolumnach.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Aby skonfigurować ogólne ustawienia powiadomień na pulpicie, na przykład czas wyświetlania lub minimalny poziom szczegółowości zdarzeń do wyświetlenia, przejdź do sekcji Powiadomienia na pulpicie w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Powiadomienia.

Aby ustawić format wiadomości e-mail i skonfigurować ustawienia serwera SMTP, przejdź do sekcji Powiadomienia e-mail w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Powiadomienia.