Nośniki wymienne

Program ESET Endpoint Antivirus udostępnia funkcję automatycznego skanowania nośników wymiennych (CD, DVD, USB i innych) po ich włożeniu do komputera. Dzięki temu administrator komputera może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z nośników wymiennych z niepożądaną zawartością.

Jeśli w ustawieniach programu ESET Endpoint Antivirus włączono opcję Pokaż opcje skanowania, po włożeniu nośnika wymiennego pojawi się następujące okno dialogowe:

AMON

Opcje dostępne w tym oknie:

Skanuj teraz — powoduje rozpoczęcie skanowania nośnika wymiennego.

Skanuj później — skanowanie nośnika wymiennego zostanie odłożone.

Ustawienia — powoduje otwarcie sekcji Ustawienia zaawansowane.

Zawsze używaj wybranej opcji — po wybraniu tej opcji, gdy nośnik wymienny po raz kolejny zostanie włożony, wykonana zostanie ta sama czynność.

Ponadto program ESET Endpoint Antivirus oferuje funkcję Kontrola dostępu do urządzeń, która umożliwia definiowanie reguł dotyczących używania urządzeń zewnętrznych na danym komputerze. Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcji Kontrola dostępu do urządzeń można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do urządzeń.

ESET Endpoint Antivirus 7.2 lub nowszy

Aby uzyskać dostęp do ustawień skanowania nośników wymiennych, otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Interfejs użytkownika > Alerty i okna komunikatów > Interaktywne alerty > Lista interaktywnych alertów > Edytuj > Wykryto nowe urządzenie.

Jeśli opcja Zapytaj użytkownika nie jest zaznaczona, wybierz żądaną akcję po włożeniu nośnika wymiennego do komputera:

Nie skanuj — nie zostaną wykonane żadne czynności, a okno Wykryto nowe urządzenie nie zostanie otwarte.

Automatyczne skanowanie urządzeń— włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu.

Pokaż opcje skanowania — otwiera ustawienia alertów interaktywnych.

ESET Endpoint Antivirus wersja 7.1 i starsze

Aby zmienić ustawienia skanowania nośników wymiennych, otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Silnik detekcji > Skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania > Nośniki wymienne.

Czynność do wykonania po włożeniu nośnika wymiennego — umożliwia wybór domyślnej czynności, która zostanie wykonana po włożeniu do komputera nośnika wymiennego (CD/DVD/USB). Wybierz czynność:

Nie skanuj — nie zostaną wykonane żadne czynności, a okno Wykryto nowe urządzenie nie zostanie otwarte.

Automatyczne skanowanie urządzeń— włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu.

Pokaż opcje skanowania — powoduje otwarcie sekcji Nośniki wymienne w ustawieniach.