Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (Remote Monitoring and Management, RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania przy użyciu lokalnie zainstalowanego agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania.

ERMM – dodatek ESET do funkcji RMM

Domyślna instalacja programu ESET Endpoint Antivirus zawiera plik ermm.exe zlokalizowany w aplikacji punktu końcowego w katalogu:
C:\Program Files\ESET\ESET Security\ermm.exe

ermm.exe to narzędzie wiersza polecenia opracowane w celu ułatwienia zarządzania produktami do obsługi punktów końcowych i komunikacji z dowolnym dodatkiem funkcji RMM.

Plik ermm.exe wymienia dane z dodatkiem funkcji RMM, która komunikuje się z agentem RMM połączonym z serwerem RMM. Domyślnie narzędzie ESET RMM jest wyłączone.

Dodatkowe zasoby

Wiersz polecenia ERMM

Lista poleceń ERMM JSON

Aktywowanie funkcji zdalnego monitorowania i zarządzaniaESET Endpoint Antivirus

Dodatki ESET Direct Endpoint Management do rozwiązań RMM innych firm

Serwer funkcji RMM pracuje jako usługa na serwerze innej firmy. Więcej informacji można znaleźć w następujących przewodnikach użytkownika online dotyczących funkcji ESET Direct Endpoint Management:

Dodatek ESET Direct Endpoint Management do ConnectWise Automate

Dodatki ESET Direct Endpoint Management do DattoRMM

Dodatek ESET Direct Endpoint Management do Solarwinds N-Central

Dodatek ESET Direct Endpoint Management do NinjaRMM