Aktywowanie funkcji zdalnego monitorowania i zarządzania

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (Remote Monitoring and Management, RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania (na przykład na komputerach stacjonarnych, serwerach i urządzeniach mobilnych) przy użyciu lokalnie zainstalowanego agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania.

CONFIG_RMM

Domyślnie funkcja RMM firmy ESET jest wyłączona. Aby ją włączyć, naciśnij klawisz F5 w celu otwarcia Ustawień zaawansowanych, kliknij pozycję Narzędzia, rozwiń pozycję Funkcja RMM firmy ESET i włącz przełącznik Włącz funkcję RMM.

Tryb działania — wybierz z menu rozwijanego tryb działania funkcji RMM. Dostępne są dwie opcje: Tylko bezpieczne operacje i Wszystkie operacje.

Metoda autoryzacji — ustaw metodę autoryzacji funkcji RMM. Aby użyć autoryzacji, wybierz z menu rozwijanego pozycję Ścieżka aplikacji. W przeciwnym razie wybierz pozycję Brak.

warning

Ostrzeżenie

Funkcja RMM powinna zawsze korzystać z autoryzacji, aby uniemożliwić szkodliwemu oprogramowaniu wyłączenie lub pominięcie rozwiązań zabezpieczających firmy ESET do obsługi punktów końcowych.

Ścieżki aplikacji — w przypadku wybrania jako metody autoryzacji pozycji Ścieżka aplikacji kliknij pozycję Edytuj, aby otworzyć okno konfiguracji Dozwolone ścieżki aplikacji funkcji RMM.

CONFIG_RMM_ADD

Dodaj — tworzy nową dozwoloną ścieżkę aplikacji. Wprowadź ścieżkę lub kliknij przycisk, aby wybrać plik wykonywalny.

Edytuj — modyfikuje istniejącą dozwoloną ścieżkę. Użyj opcji Edytuj, jeśli folder z plikiem wykonywalnym został zmieniony.

Usuń — usuwa istniejącą dozwoloną ścieżkę.

Domyślna instalacja programu ESET Endpoint Antivirus zawiera plik ermm.exe znajdujący się w katalogu aplikacji punktu końcowego (domyślna ścieżka to c:\Program Files\ESET\ESET Security). Plik ermm.exe wymienia dane z wtyczką funkcji RMM, która komunikuje się z agentem funkcji RMM połączonym z serwerem funkcji RMM.

Plik ermm.exe — narzędzie wiersza polecenia opracowane przez firmę ESET, które umożliwia zarządzanie produktami do obsługi punktów końcowych i komunikację z dowolną wtyczką funkcji RMM.

Wtyczka funkcji RMM to aplikacja innej firmy działająca lokalnie na punkcie końcowym w systemie Windows. Wtyczka została zaprojektowana do komunikacji z konkretnym agentem funkcji RMM (na przykład tylko z agentem Kaseya) i z programem ermm.exe.

Agent funkcji RMM to aplikacja innej firmy (na przykład firmy Kaseya) działająca lokalnie na punkcie końcowym w systemie Windows. Agent komunikuje się z wtyczką funkcji RMM oraz z serwerem funkcji RMM.

Serwer funkcji RMM działa jako usługa na serwerze innej firmy. Obsługiwane są systemy funkcji RMM firm Kaseya, Labtech, Autotask, Max Focus i Solarwinds N-able.