Proces odinstalowania przy użyciu narzędzia ESET AV Remover zakończył się błędem

Jeśli usunięcie programu antywirusowego przy użyciu narzędzia ESET AV Remover okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją, że odinstalowywana aplikacja może nie być obsługiwana przez narzędzie ESET AV Remover. Informacje na temat możliwości usunięcia danego programu można znaleźć na liście obsługiwanych produktów lub w artykule dotyczącym narzędzi do odinstalowywania programów antywirusowych dla systemu Windows w bazie wiedzy firmy ESET.

Gdy odinstalowanie produktu zabezpieczającego zakończy się niepowodzeniem lub niektóre komponenty produktu zostaną odinstalowane częściowo, zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie i ponowne przeprowadzenie skanowania. Po uruchomieniu należy potwierdzić dane kontroli konta użytkownika i przystąpić do procedury skanowania i odinstalowania.

W razie konieczności należy skontaktować się z działem pomocy technicznej ESET i przesłać zgłoszenie oraz udostępnić plik AppRemover.log technikom firmy ESET. Plik AppRemover.log znajduje się w folderze eset. Aby uzyskać dostęp do tego folderu, w Eksploratorze Windows należy przejść do obszaru %TEMP%. Pracownicy działu pomocy technicznej ESET odpowiedzą jak najszybciej, by pomóc w rozwiązaniu problemu.