Pomoc i obsługa

Program ESET Endpoint Antivirus udostępnia narzędzia i informacje ułatwiające rozwiązywanie problemów, które można napotkać.

ICON_HELP Pomoc

Przeszukaj bazę wiedzy ESETbaza wiedzy firmy ESET zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania oraz zalecane rozwiązania różnych problemów. Dzięki regularnym aktualizacjom przez specjalistów z firmy ESET baza wiedzy jest bardzo skutecznym narzędziem do rozwiązywania różnych problemów.

Otwórz pomoc — kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie stron pomocy programu ESET Endpoint Antivirus.

Znajdź szybkie rozwiązanie — kliknięcie tego łącza umożliwia znalezienie rozwiązań najczęściej występujących problemów. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami z tej sekcji.

ICON_CUSTOMER_CARE Pomoc techniczna

Prześlij zgłoszenie do działu obsługi klienta — jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, można skorzystać z formularza dostępnego w witrynie internetowej firmy ESET, który umożliwia szybki kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

Szczegóły dla działu pomocy technicznej — gdy zostanie wyświetlony monit, można skopiować i wysłać informacje do działu pomocy technicznej firmy ESET (na przykład informacje o nazwie i wersji produktu, systemie operacyjnym i rodzaju procesora).

ICON_SUPPORT_TOOLS Narzędzia pomocy technicznej

Encyklopedia zagrożeń— łącza do publikowanej przez firmę ESET Encyklopedii zagrożeń, która zawiera informacje na temat zagrożeń i objawów związanych z różnymi rodzajami infekcji.

Historia silnika detekcji— łącza do Radaru wirusów ESET, gdzie można znaleźć informacje na temat wersji bazy danych wykrywania ESET (wcześniej nazywanej „bazą sygnatur wirusów”).

ESET Log Collector — łącze do artykułu bazy wiedzy firmy ESET z narzędziem ESET Log Collector, które automatycznie gromadzi informacje i dzienniki z komputera, aby usprawnić rozwiązywanie problemów. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi online narzędzia ESET Log Collector.

Specjalistyczna aplikacja czyszcząca ESET— narzędzia do usuwania popularnych infekcji w wyniku działania szkodliwego oprogramowania. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy ESET.

ICON_PRODUCT_INFORMATION Informacje na temat produktu i licencji

ESET Endpoint Antivirus— informacje— informacje na temat danego egzemplarza programu ESET Endpoint Antivirus.

Aktywuj produkt/Zmień licencję— powoduje otwarcie okna aktywacji, gdzie można aktywować produkt.