Nowości

Graficzny interfejs użytkownika w programie ESET Endpoint Antivirus został gruntownie zmodyfikowany, by zapewnić większą przejrzystość oraz intuicyjność obsługi. Oto przykłady usprawnień wprowadzonych w wersji 6 programu ESET Endpoint Antivirus:

Usprawnienia funkcjonalności i łatwości obsługi

Kontrola dostępu do urządzeń — dostępna jest tu obecnie możliwość określenia typu i numeru seryjnego urządzenia oraz zdefiniowania pojedynczych reguł w odniesieniu do wielu urządzeń.
Nowy tryb inteligentny systemu HIPS — jest to tryb dodatkowy, pośredni między automatycznym a interaktywnym. Umożliwia identyfikowanie podejrzanych działań i szkodliwych procesów w systemie.
Usprawnienia w programie aktualizacyjnym i kopii dystrybucyjnej — obecnie można wznowić nieudane pobieranie bazy sygnatur wirusów oraz modułów produktu.
Nowe podejście do obsługi zdalnej komputerów z programem ESET Remote Administrator — ponowne wysyłanie dzienników w przypadku ponownej instalacji serwera ERA lub do celów testowych, zdalne instalowanie oprogramowania zabezpieczającego ESET, pozyskiwanie przeglądu stanu zabezpieczeń środowiska sieciowego oraz sortowanie różnego rodzaju danych w celu ich wykorzystania w przyszłości.
Usprawnienia w interfejsie użytkownika — dodano opcję uruchamiania ręcznej aktualizacji bazy sygnatur wirusów oraz modułów za pomocą jednego kliknięcia pozycji dostępnej na pasku zadań systemu Windows. Obsługa ekranów dotykowych oraz wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości.
Usprawnione wykrywanie i usuwanie oprogramowania zabezpieczającego innych firm.

Nowe funkcje

Ochrona przed atakami typu „phishing” — ochrona użytkownika przed próbami wyłudzenia haseł oraz innych informacji poufnych poprzez ograniczenie dostępu do szkodliwych stron internetowych, które podszywają się pod legalne strony.
Zwiększenie szybkości skanowania — wykorzystanie lokalnej pamięci podręcznej w środowiskach zwirtualizowanych.

Technologie wykrywania i ochrony

Zwiększenie szybkości i niezawodności instalacji.
Zaawansowany skaner pamięci — monitorowanie działania procesów i skanowanie procesów szkodliwych w momencie ich ujawnienia się w pamięci.
Usprawnienie blokady programów typu Exploit — jej zadaniem jest wzmacnianie ochrony używanych zazwyczaj typów aplikacji, takich jak przeglądarki internetowe, przeglądarki plików PDF, programy poczty e-mail oraz składniki pakietu MS Office. W blokadzie programów typu Exploit dostępna jest teraz obsługa środowiska Java, a ponadto usprawniono wykrywanie tego rodzaju luk w zabezpieczeniach i ochronę przed nimi.
Usprawnione wykrywanie i usuwanie programów typu rootkit.
Skaner stanu bezczynności — skanowanie w trybie cichym wszystkich dysków lokalnych, gdy komputer znajduje się w stanie bezczynności.