Interfejs użytkownika i obsługa aplikacji

W celu zachowania przejrzystości okno główne zostało podzielone na cztery główne sekcje: Sterowanie programem (u góry), okno Nawigacja (z lewej strony), okno Opis (z prawej strony) oraz okno Szczegóły (u dołu). W sekcji Status dziennika wyświetlane są podstawowe parametry dziennika (czy jest stosowany filtr, jakiego typu to filtr, czy dziennik powstał w wyniku porównania itd.).

SINSP_USAGE