Zasady ochrony prywatności

Firma ESET, spol. s r. o. z siedzibą pod adresem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Słowacja, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bratysławy I w sekcji Sro, pozycja nr 3586/B, numer w rejestrze gospodarczym: 31 333 535 jako administrator danych (dalej "ESET" lub "my") pragnie zachować przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów. W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej "Użytkownik" lub "Ty") informacji na następujące tematy:

przetwarzanie danych osobowych,
poufność danych,
prawa osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych

Usługi zaimplementowane w produkcie firmy ESET są przez nas świadczone zgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego ("Umowa EULA"), ale niektóre z nich mogą wymagać szczególnej uwagi. Pragniemy przekazać Użytkownikowi więcej szczegółowych informacji na temat zbierania danych w związku ze świadczeniem naszych usług. Świadczymy różne usługi opisane w Umowie EULA i dokumentacji produktów, takie jak usługa aktualizacji/uaktualnień, Livegrid®, ochrona przed nadużywaniem danych, pomoc techniczna itp. W celu ich prawidłowego świadczenia musimy gromadzić następujące informacje:

Informacje o aktualizacji i inne statystyki dotyczące procesu instalacji oraz komputera Użytkownika, w tym platformy, na której został zainstalowany produkt, a także informacje o działaniu i funkcjonalności naszych produktów, w tym o systemie operacyjnym, elementach sprzętowych, identyfikatorach instalacji, identyfikatorach licencji, adresie IP, adresie MAC i ustawieniach konfiguracyjnych produktu.
Wartości jednokierunkowych funkcji skrótu odnoszące się do infekcji w ramach systemu reputacji usługi ESET LiveGrid®, który zwiększa skuteczność naszych rozwiązań ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, porównując skanowane pliki z bazą danych obiektów z białej i czarnej listy w chmurze.
Próbki podejrzanych plików i metadane ze świata rzeczywistego w ramach systemu informacji zwrotnych usługi ESET LiveGrid®, które umożliwiają firmie ESET natychmiastową reakcję na potrzeby użytkowników końcowych oraz na najnowsze zagrożenia. Świadczenie naszych usług jest uzależnione od otrzymywania od Użytkownika:
odanych związanych z infekcjami, takich jak próbki potencjalnych wirusów i innych złośliwych programów, a także podejrzanych, sprawiających problemy i potencjalnie niepożądanych lub niebezpiecznych obiektów, takich jak pliki wykonywalne oraz wiadomości e-mail zgłaszane przez Użytkownika jako spam lub oznaczone przez nasz produkt;
oinformacji o urządzeniach w sieci lokalnej, takich jak typ, producent, model lub nazwa urządzenia;
oinformacji dotyczących korzystania z Internetu, takich jak adresy IP, informacje geograficzne, pakiety IP, adresy URL i ramki sieci Ethernet;
oplików zrzutów pamięci i zawartych w nich informacji.

Nie zamierzamy zbierać danych spoza tego zakresu, ale niekiedy nie można temu zapobiec. Przypadkowo zebrane dane mogą być zawarte w samym szkodliwym oprogramowaniu (zgromadzone bez wiedzy i zgody Użytkownika), a także w nazwach plików i adresach URL — nie zamierzamy wykorzystywać ich w naszych systemach ani przetwarzać w celach określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

Informacje związane z licencją, takie jak identyfikator licencji i dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, są wymagane do celów rozliczeniowych, weryfikacji licencji oraz świadczenia naszych usług.
Do celów świadczenia pomocy technicznej mogą być wymagane informacje kontaktowe i dane zawarte w zgłoszeniach do działu pomocy technicznej. W zależności od wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji możemy gromadzić adres e-mail, numer telefonu, informacje o licencji, szczegółowe informacje o produkcie oraz opis zgłoszenia do pomocy technicznej. W celu usprawnienia świadczenia pomocy technicznej możemy poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

Poufność danych

ESET jest firmą działającą na całym świecie za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych oraz partnerów w sieci dystrybucji, usług i pomocy technicznej. Informacje przetwarzane przez firmę ESET mogą być przesyłane między firmą ESET a jej podmiotami stowarzyszonymi i partnerami w celu wykonywania Umowy EULA, na przykład świadczenia usług lub pomocy technicznej albo w celach rozliczeniowych. W zależności od lokalizacji Użytkownika i wybranych przez niego usług możemy być zmuszeni do wysyłania jego danych do kraju, który nie uzyskał decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nawet jednak w takim przypadku każde przesłanie informacji regulują przepisy o ochronie danych i odbywa się ono jedynie w razie konieczności. W każdym przypadku bez wyjątków musi zostać ustanowiony mechanizm Privacy Shield (Tarcza prywatności), standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne lub inne stosowne zabezpieczenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuścić do dłuższego przechowywania danych, niż jest to konieczne podczas świadczenia usług na mocy Umowy EULA. Okres przechowywania danych może być dłuższy niż okres ważności licencji, aby zapewnić użytkownikowi czas na łatwe i wygodne przedłużenie licencji. Statystyki i inne dane z usługi ESET LiveGrid® w postaci zminimalizowanej i pseudonimów mogą być przetwarzane dłużej w celach statystycznych.

Firma ESET stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieustanną poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz usług przetwarzających dane. W przypadku naruszenia poufności danych zagrażającego prawom i wolnościom Użytkownika jesteśmy jednak gotowi, aby powiadomić o tym organy nadzorcze oraz osoby, których dane dotyczą. Jako osoba, której dane dotyczą, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Firma ESET podlega prawu słowackiemu i obowiązują ją przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych. Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo do żądania udzielenia dostępu do swoich danych osobowych przez firmę ESET;
prawo do korygowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe (Użytkownik ma także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych);
prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszalności danych.

Aby skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, lub zadać pytanie bądź zgłosić zastrzeżenie, prosimy o przesłanie wiadomości pod adres:

ESET, spol. s r. o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Słowacja
dpo@eset.sk