Licencja

Jeśli użytkownik wybierze opcję aktywacji administratora zabezpieczeń, zostanie poproszony o wybranie licencji skojarzonej z kontem, które będzie używane z programem ESET Endpoint Antivirus. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Aktywuj.