Tymczasowe wstrzymanie ochrony

Zawsze podczas tymczasowego wstrzymania ochrony antywirusowej i antyspyware przy użyciu ikony na pasku zadań TRAY_ICON wyświetlane jest okno dialogowe Tymczasowe wstrzymanie ochrony. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem może zostać wyłączona na określony czas (aby wyłączyć tę ochronę na stałe, należy to zrobić w obszarze Ustawienia zaawansowane). Należy zachować ostrożność, ponieważ wyłączenie ochrony może spowodować narażenie komputera na zagrożenia.

MENU_TIME