Pominięte zadanie

Jeśli zadanie nie mogło zostać wykonane o ustalonej porze, można określić, kiedy ma to nastąpić:

W następnym zaplanowanym terminie — zadanie zostanie wykonane o zaplanowanej godzinie (na przykład po upływie 24 godzin).
Jak najwcześniej — zadanie zostanie uruchomione jak najwcześniej po ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających jego wykonanie.
Natychmiast, gdy czas od ostatniego uruchomienia przekroczy określoną wartośćCzas od ostatniego uruchomienia (godz.) — po wybraniu tej opcji uruchomienie zadania będzie zawsze powtarzane po upływie podanego czasu (w godzinach).