Przywracanie wszystkich ustawień w bieżącej sekcji

Możliwość przywrócenia w module domyślnych ustawień, skonfigurowanych przez firmę ESET. Należy pamiętać, że wszelkie wprowadzone zmiany zostaną utracone w przypadku kliknięcia opcji Przywróć domyślne.

Przywróć zawartość tabel — po włączeniu tej opcji reguły, zadania oraz profile, które zostały dodane ręcznie lub automatycznie zostaną utracone.