Aktualizowanie programu

Regularne aktualizowanie programu ESET Endpoint Antivirus to najlepszy sposób na uzyskanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa komputera. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność programu na dwa sposoby: przez aktualizowanie bazy sygnatur wirusów oraz aktualizowanie komponentów systemu.

Klikając w głównym oknie programu przycisk Aktualizacja, można sprawdzić bieżący stan aktualizacji, w tym datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji, oraz ustalić, czy w danej chwili należy przeprowadzić aktualizację. W głównym oknie jest również wyświetlana wersja bazy sygnatur wirusów. Ten liczbowy wskaźnik stanowi aktywne łącze do witryny internetowej firmy ESET zawierającej listę wszystkich sygnatur dodanych podczas określonej aktualizacji.

Ponadto dostępna jest opcja ręcznego rozpoczęcia procesu aktualizacji: Aktualizuj bazę sygnatur wirusów. Aktualizacja bazy sygnatur wirusów oraz aktualizacja komponentów programu są istotnymi elementami procesu zapewniania kompleksowej ochrony przed złośliwym kodem. Należy zwrócić uwagę na konfigurację i działanie funkcji aktualizacji. Jeśli użytkownik nie podał danych licencji podczas instalacji, klucz licencyjny można podać w celu uzyskania dostępu do serwerów aktualizacji firmy ESET, klikając opcję Aktywuj produkt podczas aktualizacji.

W przypadku aktywacji programu ESET Endpoint Antivirus przy użyciu pliku licencji offline bez nazwy użytkownika i hasła i próby aktualizacji informacja w kolorze czerwonym Aktualizacja bazy sygnatur wirusów zakończyła się błędem oznacza możliwość pobrania tylko z kopii dystrybucyjnej.

icon_details_hoverUWAGA

Klucz licencyjny jest podawany przez firmę ESET przy zakupie produktu ESET Endpoint Antivirus.

PAGE_UPDATE

Ostatnia pomyślna aktualizacja — data ostatniej aktualizacji. Powinna to być niedawna data, co będzie oznaczało, że baza sygnatur wirusów jest aktualna.

Wersja bazy sygnatur wirusów — numer bazy sygnatur wirusów, który jest jednocześnie aktywnym łączem do witryny internetowej firmy ESET. Kliknięcie numeru powoduje wyświetlenie listy wszystkich sygnatur dodanych w ramach danej aktualizacji.

Procedura aktualizacji

Po kliknięciu przycisku Aktualizuj bazę sygnatur wirusów rozpoczyna się pobieranie danych. W jego trakcie jest wyświetlany pasek postępu i czas pozostały do końca pobierania. Aby przerwać aktualizację, należy kliknąć przycisk Anuluj aktualizację.

PAGE_UPDATE_02

MONITOR_ORANGE WAŻNE

W normalnych warunkach po prawidłowym pobraniu aktualizacji w oknie Aktualizacja pojawia się komunikat Aktualizacja nie jest konieczna — zainstalowana baza sygnatur wirusów jest aktualna. Jeżeli tak nie jest, program jest nieaktualny i jest bardziej podatny na zarażenie. Należy wówczas jak najszybciej zaktualizować bazę sygnatur wirusów.

Baza sygnatur wirusów jest nieaktualna — ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po kilku nieudanych próbach aktualizacji bazy sygnatur wirusów. Zaleca się sprawdzenie ustawień aktualizacji. Najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest niewłaściwe wprowadzenie danych uwierzytelniających lub nieprawidłowe skonfigurowanie ustawień połączenia.

Poprzednie powiadomienie związane jest z następującymi dwiema wiadomościami Aktualizacja bazy sygnatur wirusów nie powiodła się o niepowodzeniu aktualizacji:

1.Nieprawidłowa licencja — w konfiguracji aktualizacji wprowadzono nieprawidłowy klucz licencyjny. Zalecane jest sprawdzenie danych uwierzytelniających. W oknie Ustawienia zaawansowane dostępne są dodatkowe opcje aktualizacji. Aby przejść do tego okna, kliknij w menu głównym opcję Ustawienia, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane albo naciśnij klawisz F5 na klawiaturze. W menu głównym kliknij kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zarządzanie licencją, aby wprowadzić nowy klucz licencyjny.

PAGE_UPDATE_04

2.Wystąpił błąd podczas pobierania plików aktualizacji. — potencjalna przyczyna błędu to nieprawidłowe ustawienia połączenia internetowego. Zalecamy sprawdzenie połączenia z Internetem (np. przez otwarcie w przeglądarce internetowej dowolnej strony). Jeśli strona nie zostanie otwarta, prawdopodobnie połączenie z Internetem nie zostało nawiązane lub komputer ma problemy z komunikacją. W razie braku aktywnego połączenia z Internetem należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP).

PAGE_UPDATE_03

icon_details_hoverUWAGA

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy firmy ESET.