Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera moduły, które upraszczają administrowanie programem i udostępniają dodatkowe opcje dla użytkowników zaawansowanych.

PAGE_TOOLS

To menu zawiera następujące narzędzia:

Pliki dziennika
Statystyki ochrony
Monitor aktywności
Uruchomione procesy (jeśli usługa ESET LiveGrid® jest włączona w programie ESET Endpoint Antivirus)
Harmonogram
Kwarantanna
ESET SysInspector

Prześlij do analizy — umożliwia przesłanie podejrzanego pliku do analizy w laboratorium firmy ESET. Okno dialogowe wyświetlane po kliknięciu tej opcji opisano w sekcji Przesyłanie plików do analizy.

ESET SysRescue — kliknięcie tej pozycji powoduje przekierowanie do strony narzędzia ESET SysRescue Live, gdzie można pobrać obraz narzędzia ESET SysRescue Live lub Kreator Live CD/USB dla systemów operacyjnych Microsoft Windows.