Często zadawane pytania

W tym rozdziale omówiono niektóre często zadawane pytania oraz typowe problemy. Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać dany problem, kliknij temat:

Aktualizowanie programu ESET Endpoint Antivirus

Aktywowanie programu ESET Endpoint Antivirus

Stosowanie bieżących poświadczeń do aktywowania nowego produktu

Usuwanie wirusa z komputera

Tworzenie nowego zadania w harmonogramie

Planowanie zadania skanowania (co 24 godziny)

Łączenie posiadanego programu z rozwiązaniem ESET Remote Administrator

Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej

Jeśli problem napotkany przez użytkownika nie jest omówiony na stronach pomocy wymienionych powyżej, można spróbować wyszukać informacje o nim na stronach pomocy programu ESET Endpoint Antivirus, podając słowo kluczowe lub frazę opisujące problem.

Jeśli rozwiązania problemu lub odpowiedzi na pytanie nie uda się znaleźć na stronach pomocy, zapraszamy do odwiedzenia bazy wiedzy firmy ESET, gdzie dostępne są odpowiedzi na często pojawiające się pytania oraz omówienia problemów.

Usuwanie konia trojańskiego Sirefef (ZeroAccess)?

Lista kontrolna rozwiązywania problemów z kopią dystrybucyjną aktualizacji

Adresy i porty, które należy otworzyć w ustawieniach zapory innej firmy, aby zapewnić pełną funkcjonalność produktu firmy ESET

W razie potrzeby można skontaktować się z internetowym centrum obsługi technicznej i przedstawić pytania lub problem. Łącze do naszego internetowego formularza kontaktowego można znaleźć w panelu Pomoc i obsługa w oknie głównym programu.