Wprowadzenie do ESET SysInspector

ESET SysInspector jest aplikacją, która dokładnie sprawdza stan komputera i wyświetla zgromadzone dane w kompleksowy sposób. Informacje o zainstalowanych sterownikach i aplikacjach, połączeniach sieciowych, a także ważnych wpisach rejestru mogą pomóc w badaniu podejrzanego zachowania komputera spowodowanego niezgodnością oprogramowania lub sprzętu albo zainfekowaniem szkodliwym oprogramowaniem.

Można uzyskać dostęp do ESET SysInspector korzystając z dwóch metod: Ze zintegrowanej wersji w rozwiązaniach ESET Security lub pobierając samodzielną wersję (SysInspector.exe) za darmo ze strony ESET. Obydwie wersje są identyczne w zakresie dostępnych funkcji i wyposażono je w takie same elementy sterujące programu. Jedyna różnica polega na zarządzaniu wynikami. Samodzielna i zintegrowana wersja pozwalają na eksportowanie migawek systemu do pliku .xml i zapisywanie ich na dysku. Jednak, zintegrowana wersja umożliwia także bezpośrednie zapisywanie migawek systemu w Narzędzia > ESET SysInspector (z wyjątkiem ESET Remote Administrator). Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji ESET SysInspector, jako część ESET Endpoint Antivirus.

Należy odczekać chwilę, gdy ESET SysInspector skanuje komputer. To może potrwać od 10 sekund do kilku minut, w zależności od konfiguracji sprzętu, systemu operacyjnego oraz liczby programów zainstalowanych w komputerze.