Ochrona dostępu do stron internetowych

Obsługa komunikacji przez Internet jest standardową funkcją w większości komputerów osobistych. Niestety komunikacja internetowa stała się głównym sposobem przenoszenia szkodliwego kodu. Ochrona dostępu do stron internetowych polega na monitorowaniu realizowanej między przeglądarkami internetowymi i zdalnymi serwerami komunikacji zgodnej z regułami protokołów HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) i HTTPS (komunikacja szyfrowana).

Dostęp do stron internetowych, o których wiadomo, że zawierają szkodliwe treści jest blokowany zanim zawartość zostanie pobrana. Wszystkie pozostałe strony internetowe są skanowane przy użyciu technologii skanowania ThreatSense podczas ładowania i zostają zablokowane w przypadku wykrycia szkodliwej zawartości. Funkcja Ochrona dostępu do stron internetowych obejmuje dwa poziomy ochrony — blokowanie na podstawie czarnej listy oraz blokowanie na podstawie zawartości.

WEB_BLOCKED

Stanowczo zalecane jest, aby ochrona dostępu do stron internetowych była włączona. Dostęp do tej opcji można uzyskać w głównym oknie programu ESET Endpoint Antivirus, po wybraniu kolejno pozycji Ustawienia > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona dostępu do stron internetowych.

W obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona dostępu do stron internetowych dostępne są następujące opcje:

Protokoły sieciowe — możliwość skonfigurowania monitorowania w odniesieniu do protokołów standardowych, które są używane w większości przeglądarek internetowych.
Zarządzanie adresami URL — możliwość wskazania adresów HTTP, które mają być blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania.
Ustawienia parametrów technologii ThreatSense — zaawansowane ustawienia skanera antywirusowego umożliwiające skonfigurowanie takich ustawień, jak typy skanowanych obiektów (np. wiadomości e-mail, archiwa), metody wykrywania zagrożeń związanych z dostępem do stron internetowych itp.