Skanowanie w trakcie bezczynności

Skanowanie w trakcie bezczynności można włączyć w obszarze Ustawienia zaawansowane po kliknięciu opcji Moduł antywirusowy > Skanowanie w trakcie bezczynności > Podstawowe. W celu włączenia tej funkcji należy ustawić przełącznik widoczny obok pozycji Włącz skanowanie w trakcie bezczynności w pozycji Włączone. Gdy komputer jest w stanie bezczynności, skanowanie komputera w trybie cichym jest wykonywane na wszystkich dyskach lokalnych. Zob. także Uruchamianie wykrywania stanu bezczynności w celu uzyskania pełnej listy warunków, które muszą zostać spełnione w celu uruchomienia skanera w trybie bezczynności.

Domyślnie skaner w trybie bezczynności nie pracuje, gdy komputer (notebook) jest zasilany z baterii. Można zmienić to ustawienie, włączając opcję Uruchom, nawet jeśli komputer jest zasilany z baterii w Ustawieniach zaawansowanych.

Włączenie przełącznika opcji Włącz zapisywanie w dzienniku w Ustawieniach zaawansowanych umożliwia rejestrowanie danych wyjściowych skanowania komputera w sekcji Pliki dziennika (w oknie głównym programu należy kliknąć przycisk Narzędzia > Pliki dziennika i wybrać opcję Skanowanie komputera z menu rozwijanego Dziennik).

Wykrywanie stanu bezczynności będzie uruchamiane, gdy komputer znajdzie się w jednym z następujących stanów:

Wyłączony ekran lub wygaszacz ekranu
Blokada komputera
Wylogowanie użytkownika

W celu zmodyfikowania parametrów skanowania w trakcie bezczynności (np. metod wykrywania) należy kliknąć pozycję Ustawienia parametrów technologii ThreatSense.