Wyłączenia

Wyłączenia pozwalają wykluczyć ze skanowania wybrane pliki i foldery. Aby zapewnić skanowanie wszystkich obiektów pod kątem zagrożeń, zaleca się tworzenie wyłączeń tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Do sytuacji, w których może być konieczne wykluczenie obiektu, może zaliczać się skanowanie wpisów dużych baz danych, które spowolniłyby pracę komputera podczas skanowania lub korzystanie z oprogramowania, które powoduje konflikt ze skanowaniem (np. oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych).

Aby wyłączyć obiekt ze skanowania:

1.Kliknij opcję Dodaj.
2.Wprowadź ścieżkę do obiektu lub wybierz obiekt w strukturze drzewa.

Można też dodać grupę plików, używając symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden dowolny znak, a gwiazdka (*) reprezentuje dowolny ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).

Przykłady

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę „*.*”.
Aby wyłączyć ze skanowania cały dysk z jego wszystkimi plikami i podfolderami, należy zastosować maskę „D:\*”.
Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski „*.doc”.
Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format: „D????.exe”. Znaki zapytania zastępują wszystkie brakujące (nieznane) znaki.

CONFIG_EXCLUDE

icon_details_hoverUWAGA

Zagrożenie w pliku nie zostanie wykryte przez moduł ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym ani moduł skanowania komputera, jeśli plik spełnia kryteria wykluczenia ze skanowania.

Kolumny

Ścieżka — ścieżka dostępu do wyłączonych plików i folderów.

Zagrożenie — gdy obok wyłączonego pliku wyświetlana jest nazwa zagrożenia, oznacza to, że plik będzie pomijany tylko przy wyszukiwaniu tego zagrożenia, a nie całkowicie. Jeśli później plik zostanie zainfekowany innym szkodliwym oprogramowaniem, moduł antywirusowy go wykryje. Ten rodzaj wyłączeń można stosować tylko w przypadku określonych typów infekcji. Można je skonfigurować w oknie alertu o zagrożeniu sygnalizującym infekcję (należy kliknąć przycisk Pokaż opcje zaawansowane, a następnie wybrać opcję Wyłącz z wykrywania) lub klikając kolejno opcje Narzędzia > Kwarantanna, klikając prawym przyciskiem myszy plik poddany kwarantannie i wybierając z menu kontekstowego opcję Przywróć i wyłącz ze skanowania.

Elementy sterujące

Dodaj — pozwala dodać obiekty, które mają być pomijane podczas wykrywania.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.