Komunikaty wymagające potwierdzeń


To okno dialogowe wyświetla Komunikaty wymagające potwierdzeń, które program ESET Endpoint Antivirus wyświetla przed wykonaniem każdego działania. Zaznacz lub odznacz pole wyboru obok każdego z komunikatów potwierdzeń, by go włączyć lub wyłączyć.