Komputer

W sekcji Komputer można skonfigurować ustawienia modułu antywirusowego i antyspyware, sposób obsługi nośników wymiennych oraz skonfigurować system HIPS (system zapobiegania włamaniom działający na hoście). Skonfigurowanie tych funkcji pozwala zdefiniować zaawansowane ustawienia ochrony komputera.

Funkcja ochrony antywirusowej i antyspyware zabezpiecza system przed szkodliwymi atakami, sprawdzając pliki, pocztę e-mail i komunikację internetową. W przypadku wykrycia zagrożenia zawierającego szkodliwy kod moduł antywirusowy może je wyeliminować przez zablokowanie, a następnie wyleczenie, usunięcie lub przeniesienie do kwarantanny.

Moduł Kontroli dostępu do urządzeń umożliwia skanowanie, blokowanie oraz dostosowywanie rozbudowanych filtrów/uprawnień dotyczących tych nośników. Pozwala także określić sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do tych urządzeń i z nich korzysta.

System HIPS chroni komputer przed szkodliwymi aplikacjami i niepożądanymi działaniami mającymi na celu zakłócanie jego pracy. W rozwiązaniu tym używana jest zaawansowana analiza behawioralna powiązana z metodami wykrywania stosowanymi w filtrze sieciowym. Dzięki temu system HIPS monitoruje uruchomione procesy, pliki i klucze rejestru, aktywnie blokując niechciane działania i zapobiegając im.

Tryb prezentacji jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą pracować z aplikacją pełnoekranową bez przerw. W trybie prezentacji wyskakujące okna, zadania zaplanowane i wszelkie inne elementy, które mogą spowolnić działanie systemu, są zablokowane.