ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® to zaawansowany system wczesnego ostrzegania wykorzystujący kilka opartych na chmurze technologii. Pomaga wykrywać nowe zagrożenia na podstawie reputacji i poprawia skuteczność skanowania dzięki białym listom. Informacje o nowych zagrożeniach są przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym do chmury, dzięki czemu laboratorium antywirusowe firmy ESET jest w stanie szybko reagować i zapewnić stały poziom ochrony. Użytkownik może sprawdzić reputację działających procesów i plików bezpośrednio z poziomu interfejsu programu lub menu kontekstowego, korzystając z dodatkowych informacji dostępnych dzięki technologii ESET LiveGrid®. Podczas instalacji produktu ESET Endpoint Antivirus należy wybrać jedną z następujących opcji:

1.Użytkownik może nie włączać technologii ESET LiveGrid®. Nie spowoduje to utraty żadnych funkcji oprogramowania, jednak w niektórych przypadkach program ESET Endpoint Antivirus może reagować na nowe zagrożenia wolniej niż w ramach aktualizacji bazy sygnatur wirusów.
2.W systemie ESET LiveGrid® można skonfigurować przesyłanie anonimowych informacji o nowych zagrożeniach i lokalizacjach nowego niebezpiecznego kodu, który został wykryty. Ten plik może być przesyłany do firmy ESET w celu szczegółowej analizy. Zbadanie zagrożeń pomoże firmie ESET ulepszać metody ich wykrywania.

System ESET LiveGrid® zgromadzi informacje o komputerze użytkownika powiązane z nowo wykrytymi zagrożeniami. Te informacje mogą zawierać próbkę lub kopię pliku, w którym wystąpiło zagrożenie, ścieżkę dostępu do tego pliku, nazwę pliku, datę i godzinę, proces, za którego pośrednictwem zagrożenie pojawiło się na komputerze, oraz informacje o systemie operacyjnym komputera.

Domyślnie w programie ESET Endpoint Antivirus skonfigurowane jest przesyłanie podejrzanych plików do szczegółowej analizy w laboratorium firmy ESET. Pliki z określonymi rozszerzeniami, takimi jak doc lub xls, są zawsze wyłączane z procesu przesyłania. Można również dodać inne rozszerzenia, jeśli istnieją pliki, które użytkownik lub jego firma życzy sobie wyłączyć z procesu przesyłania.

System reputacji ESET LiveGrid® obejmuje działającą w chmurze białą listę i czarną listę. Dostęp do ustawień technologii ESET LiveGrid® można uzyskać po naciśnięciu klawisza F5 w celu przejścia do obszaru Ustawienia zaawansowane, po czym należy przejść do pozycji Narzędzia > ESET LiveGrid®.

Włącz system reputacji ESET LiveGrid® (zalecane) — system reputacji ESET LiveGrid® poprawia wydajność rozwiązań firmy ESET do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, porównując skanowane pliki z białą i czarną listą obiektów w chmurze.

Przesyłaj anonimowe statystyki — umożliwia firmie ESET gromadzenie informacji o nowo wykrytych zagrożeniach, takich jak nazwa zagrożenia, data i godzina jego wykrycia, metoda wykrycia i skojarzone metadane, wersja i konfiguracja produktu, w tym informacje o systemie.

Prześlij pliki — podejrzane pliki przypominające zagrożenia lub pliki, których zawartość lub działanie jest nietypowe, są przesyłane do firmy ESET w celu wykonania analizy.

Wybranie opcji Włącz zapisywanie w dzienniku powoduje utworzenie dziennika zdarzeń, w którym będą rejestrowane wysyłane pliki i informacje statystyczne. Umożliwia to dodawanie zapisów w dzienniku zdarzeń podczas wysyłania plików lub danych statystycznych.

Kontaktowy adres e-mail (opcjonalnie) — wraz z podejrzanymi plikami można wysyłać adres e-mail, który będzie używany do kontaktowania się z użytkownikiem, gdy przeprowadzenie analizy będzie wymagało dodatkowych informacji. Należy pamiętać, że specjaliści z firmy ESET kontaktują się z użytkownikiem tylko w szczególnych przypadkach, gdy wymagane są dodatkowe informacje.

Wyłączenia — filtr wyłączeń umożliwia wyłączenie określonych plików lub folderów z przesyłania (może na przykład posłużyć do wyłączenia plików zawierających dane poufne, takich jak dokumenty lub arkusze kalkulacyjne). Wymienione pliki nigdy nie będą wysyłane do analizy w firmie ESET, nawet jeśli będą zawierały podejrzany kod. Najpopularniejsze typy plików należących do tej kategorii (np. DOC) są wyłączone domyślnie. Do listy wyłączonych plików można dodawać inne typy plików.

Jeśli system ESET LiveGrid® był używany wcześniej i został wyłączony, mogą jeszcze pozostawać pakiety do wysłania. Takie pakiety zostaną wysłane do firmy ESET nawet po dezaktywacji. Po przesłaniu wszystkich bieżących informacji nie będą już tworzone nowe pakiety.