Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym sprawdza wszystkie zdarzenia związane z ochroną antywirusową systemu. Wszystkie pliki w momencie otwarcia, utworzenia lub uruchomienia na komputerze są skanowane w poszukiwaniu szkodliwego kodu. Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest włączana przy uruchamianiu systemu.

CONFIG_AMON

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest domyślnie włączana przy uruchamianiu systemu i zapewnia nieprzerwane skanowanie. W szczególnych przypadkach (np. jeśli wystąpi konflikt z innym skanerem działającym w czasie rzeczywistym), ochronę w czasie rzeczywistym można wyłączyć, wyłączając opcję Automatycznie uruchom ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym w obszarze Ustawienia zaawansowane w sekcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Podstawowe.

Skanowane nośniki

Domyślnie wszystkie typy nośników są skanowane w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń:

Dyski lokalne — sprawdzane są wszystkie dyski twarde w komputerze.

Nośniki wymienne — sprawdzane są dyskietki, płyty CD i DVD, urządzenia pamięci masowej USB, urządzenia Bluetooth itp.

Dyski sieciowe — skanowane są wszystkie dyski mapowane.

Zalecane jest zachowanie ustawień domyślnych i modyfikowanie ich wyłącznie w szczególnych przypadkach, jeśli na przykład sprawdzanie pewnych nośników znacznie spowalnia przesyłanie danych.

Skanuj podczas

Domyślnie wszystkie pliki są skanowane podczas otwierania, tworzenia i wykonywania. Zalecane jest zachowanie ustawień domyślnych, ponieważ zapewniają one maksymalny poziom ochrony komputera w czasie rzeczywistym:

Otwierania pliku — włącza lub wyłącza skanowanie plików przy ich otwieraniu.
Tworzenia pliku — włącza lub wyłącza skanowanie plików przy ich tworzeniu.
Wykonywania pliku — włącza lub wyłącza skanowanie plików przy ich wykonywaniu.
Dostępu do nośników wymiennych — włącza lub wyłącza skanowanie wywoływane przez próbę uzyskania dostępu do określonego wymiennego nośnika pamięci.
Wyłączania komputera — włącza lub wyłącza skanowanie uruchamiane podczas wyłączania komputera.

Moduł ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym sprawdza wszystkie typy nośników. Sprawdzanie jest wywoływane wystąpieniem różnych zdarzeń systemowych, na przykład uzyskaniem dostępu do pliku. Korzystając z metod wykrywania zastosowanych w ramach technologii ThreatSense (opisanych w sekcji Ustawienia parametrów technologii ThreatSense, funkcja ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym może działać inaczej w przypadku plików nowo tworzonych, a inaczej w przypadku już istniejących. Na przykład funkcję ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym można skonfigurować na dokładniejsze monitorowanie nowo utworzonych plików.

Aby zminimalizować obciążenie systemu podczas korzystania z ochrony w czasie rzeczywistym, przeskanowane pliki nie są skanowane ponownie (dopóki nie zostaną zmodyfikowane). Pliki są niezwłocznie skanowane ponownie po każdej aktualizacji bazy sygnatur wirusów. Taki sposób postępowania jest kontrolowany za pomocą funkcji Inteligentna optymalizacja. Po wyłączeniu opcji Inteligentna optymalizacja wszystkie pliki są skanowane za każdym razem, gdy uzyskiwany jest do nich dostęp. Aby zmodyfikować to ustawienie, należy nacisnąć klawisz F5 w celu otwarcia okna Ustawienia zaawansowane i kliknąć kolejno pozycje Moduł antywirusowy > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym. Następnie należy kliknąć kolejno parametr technologii ThreatSense > Inne i zaznaczyć lub odznaczyć opcję Włącz inteligentną optymalizację.