Alerty i powiadomienia

Sekcja Alerty i powiadomienia w obszarze Interfejs użytkownika umożliwia skonfigurowanie sposobu obsługi alertów o zagrożeniach i powiadomień systemowych (np. powiadomień o pomyślnych aktualizacjach) w programie ESET Endpoint Antivirus. Można tu też ustawić czas wyświetlania i przezroczystość powiadomień wyświetlanych na pasku zadań (ta opcja dotyczy tylko systemów operacyjnych obsługujących takie powiadomienia).

CONFIG_ALERT

Okna alertów

Wyłączenie opcji Wyświetlaj alerty spowoduje anulowanie wszystkich okien alertów i jest zalecane jedynie w specyficznych sytuacjach. W przypadku większości użytkowników zaleca się pozostawienie ustawienia domyślnego tej opcji (włączona).

Powiadomienia na pulpicie

Powiadomienia na pulpicie i porady w dymkach mają charakter informacyjny i nie wymagają działań ze strony użytkownika. Są one wyświetlane w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu. Aby włączyć wyświetlanie powiadomień na pulpicie, należy zaznaczyć opcję Wyświetlaj powiadomienia na pulpicie. Włączenie opcji Nie wyświetlaj powiadomień przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym umożliwia blokowanie wszystkich powiadomień, które nie są interaktywne. Szczegółowe opcje, takie jak czas wyświetlania powiadomienia i przezroczystość okien, można zmodyfikować poniżej.

Z menu rozwijanego Minimalna szczegółowość zdarzeń do wyświetlenia można wybrać stopień ważności alertów i powiadomień, które będą wyświetlane. Dostępne są następujące opcje:

Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
Błędy — rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.
Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej).

Ostatnia funkcja w tej sekcji umożliwia określenie miejsca docelowego powiadomień w środowisku wielu użytkowników. W polu W systemach z wieloma użytkownikami wyświetlaj powiadomienia na ekranie tego użytkownika można wskazać użytkownika, który będzie otrzymywać powiadomienia dotyczące systemu i innych kwestii w środowisku umożliwiającym równoczesne połączenie wielu użytkownikom. Zazwyczaj taką osobą jest administrator systemu lub administrator sieci. Ta opcja jest szczególnie przydatna w przypadku serwerów terminali, pod warunkiem, że wszystkie powiadomienia systemowe są wysyłane do administratora.

Okna komunikatów

Aby wyskakujące okna były automatycznie zamykane po upływie określonego czasu, należy zaznaczyć opcję Automatycznie zamykaj okna komunikatów. Jeśli użytkownik nie zamknie okna alertu ręcznie, zostanie ono zamknięte automatycznie po upływie określonego czasu.

Komunikaty wymagające potwierdzeń
 — wyświetlenie listy komunikatów potwierdzeń, na której można wybrać, które elementy mają być wyświetlane a które nie.