Znaleziono potencjalnie niepożądaną aplikację

Potencjalnie niepożądane aplikacje niekoniecznie były świadomie projektowane w złych intencjach, ale mogą negatywnie wpływać na wydajność komputera. Zainstalowanie takiej aplikacji zazwyczaj wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Po zainstalowaniu programu z tej kategorii zachowanie systemu może być inne niż przed instalacją.

Obiekt — adres URL lokalizacji obiektu, który został uznany za potencjalnie niepożądaną aplikację.

Zagrożenie — nazwa potencjalnego zagrożenia.

Więcej informacji na temat potencjalnie niepożądanych aplikacji można uzyskać, klikając pozycję Dlaczego program firmy ESET wykrywa ten plik?. Spowoduje to przekierowanie do artykułu w bazie wiedzy dotyczącego potencjalnie niepożądanych aplikacji.

Kliknij przycisk Więcej informacji, by wybrać sposób postępowania z potencjalnie niepożądaną aplikacją. Jeśli chcesz przenieść aplikację do kwarantanny, wybierz opcję Kopiuj do kwarantanny lub wybierz opcję Prześlij do analizy, by przesłać plik z kwarantanny do laboratorium firmy ESET, gdzie zostanie poddany analizie.

Jeśli chcesz przerwać połączenie sieciowe potencjalnie niepożądanej aplikacji, kliknij pozycję Przerwij połączenie lub kliknij opcję Brak czynności, jeśli mimo wszystko chcesz zachować połączenie z tą lokalizacją.