Stosowanie bieżących poświadczeń do aktywowania nowego produktu

Jeśli użytkownik ma już nazwę użytkownika oraz hasło, a chce otrzymać klucz licencyjny, może odwiedzić portal ESET License Administrator, gdzie możliwe jest przekonwertowanie poświadczeń na nowy klucz licencyjny.