Blokada programów typu Exploit

Blokada programów typu Exploit ma na celu wzmocnienie używanych zazwyczaj aplikacji, takich jak przeglądarki internetowe, przeglądarki plików PDF, programy poczty e-mail oraz składniki pakietu MS Office. Jej działanie polega na monitorowaniu procesów pod kątem podejrzanych działań, które mogą wskazywać na wykorzystanie istniejącej luki w zabezpieczeniach. Stanowi ona dodatkową, przybliżającą do intruzów warstwę zabezpieczeń, co osiągnięto dzięki wykorzystaniu zupełnie innej technologii niż w przypadku technik skoncentrowanych na wykrywaniu samych szkodliwych plików.

Gdy blokada programów typu Exploit zidentyfikuje podejrzany proces, może zatrzymać ten proces natychmiast i zarejestrować dane dotyczące zagrożenia, które zostają następnie przesłane do systemu ESET LiveGrid® w chmurze. Te dane są przetwarzane przez laboratorium firmy ESET i wykorzystywane w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom skuteczniejszej ochrony przed nieznanymi zagrożeniami oraz niespotykanymi dotąd atakami (nowo opublikowanym szkodliwym oprogramowaniem, na które nie ma jeszcze wstępnie skonfigurowanych środków zaradczych).