Serwer proxy

Serwer proxy ERA to jeden z komponentów programu ESET Remote Administrator, który służy do realizacji dwóch celów. W przypadku sieci średniej wielkości lub sieci firmowej z wieloma klientami (na przykład od 10 000 klientów wzwyż) można korzystać z serwera proxy ERA w celu dystrybuowania obciążeń pomiędzy wieloma serwerami proxy ERA, co umożliwia usprawnienie działania głównego serwera ERA. Kolejną zaletą serwera proxy ERA jest to, że można go użyć w celu nawiązania połączenia ze zdalnym biurem oddziału, w którym dostępne jest słabe łącze. Oznacza to, że agent ERA na każdym z klientów nie łączy się z głównym serwerem ERA bezpośrednio, lecz przez serwer proxy ERA znajdujący się w tej samej lokalnej sieci oddziału. Taka konfiguracja uwalnia łącze do oddziału. Serwer proxy ERA przyjmuje połączenia ze wszystkich lokalnych agentów ERA, kompiluje pobrane od nich dane i przesyła je do głównego serwera ERA (lub do innego serwera proxy ERA). Umożliwia to umieszczenie w sieci większej liczby klientów bez obniżenia sprawności działania sieci oraz jakości kwerend bazy danych.

W zależności od konfiguracji sieci serwer proxy ERA może łączyć się z innym serwerem proxy ERA, a następnie z serwerem głównym ERA.

Aby serwer proxy ERA funkcjonował poprawnie, komputer, na którym zainstalowany jest serwer proxy ERA, musi mieć zainstalowanego agenta ESET i być połączony z wyższym poziomem sieci (serwerem ERA lub wyższym w hierarchii serwerem proxy ERA, jeśli taki istnieje).