Ustawienia aktualizacji

Aktualizacje bazy sygnatur wirusów oraz komponentów programu są istotnym elementem procesu zapewniania kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem. Należy zwrócić szczególną uwagę na konfigurację i działanie aktualizacji. Aby sprawdzić dostępność nowszej aktualizacji bazy danych, w menu głównym należy wybrać kolejno opcje Aktualizacja > Aktualizuj teraz.

Jeśli klucz licencyjny nie został jeszcze wprowadzony, nie będzie można pobrać nowych aktualizacji i zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

PAGE_UPDATE

W oknie Ustawienia zaawansowane dostępne są dodatkowe opcje aktualizacji. Aby przejść do tego okna, w menu głównym kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia zaawansowane albo naciśnij klawisz F5 na klawiaturze. Aby skonfigurować zaawansowane opcje aktualizacji, np. tryb aktualizacji, dostęp do serwera proxy, połączenia z siecią LAN i tworzenie kopii sygnatur wirusów, kliknij przycisk Aktualizacja znajdujący się w drzewie ustawień zaawansowanych. W przypadku problemów z aktualizacją należy kliknąć przycisk Wyczyść, aby usunąć tymczasową pamięć podręczną aktualizacji. W menu Serwer aktualizacji domyślnie ustawiona jest opcja AUTOSELECT. Podczas korzystania z serwera ESET zalecane jest pozostawienie włączonej opcji domyślnej Wybierz automatycznie. Aby zrezygnować z wyświetlania powiadomień na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu, należy wybrać opcję Wyłącz wyświetlanie powiadomień o pomyślnej aktualizacji.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Dla uzyskania optymalnej funkcjonalności ważne jest automatyczne aktualizowanie programu. Jest to możliwe wyłącznie po wprowadzeniu prawidłowego klucza licencyjnego w sekcji Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt.

Jeśli po zakończeniu instalacji nie wprowadzono klucza licencyjnego, można to zrobić w dowolnej chwili. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywacji, przejdź do sekcji Aktywowanie programu ESET Endpoint Antivirus i w oknie Szczegóły licencji wprowadź poświadczenia otrzymane wraz z oprogramowaniem zabezpieczającym firmy ESET.