วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การติดตั้ง (.exe)

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง .exe วิซาร์ดการติดตั้งจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง


important

ตรวจสอบว่าไม่มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้ามีการติดตั้งโซลูชันการป้องกันไวรัสสองชนิดขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว อาจมีการทำงานที่ขัดแย้งกัน ขอแนะนำให้คุณลบการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นในระบบของคุณ ดูบทความฐานความรู้ของคุณเพื่อดูรายการเครื่องมือถอนติดตั้งสำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ใช้กันทั่วไป (ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ อีกมากมาย)

INSTALLATION_WELCOME

  1. เลือกการกำหนดลักษณะของคุณสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้ อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางและนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วคลิก ดำเนินการต่อ หรือคลิก อนุญาตทั้งหมดและดำเนินการต่อ เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะทั้งหมด:

note

เมื่อคลิก ดำเนินการต่อ หรือ อนุญาตทั้งหมดและดำเนินการต่อ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว คุณสามารถติดตั้งESET Endpoint Antivirus เพื่อระบุโฟลเดอร์โดยการคลิกเปลี่ยนโฟลเดอร์การติดตั้ง

INSTALLATION_EULA

  1. หลังจากที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับข้อความให้ เปิดใช้งาน ESET Endpoint Antivirus