วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

เปลี่ยนโฟลเดอร์การติดตั้ง (.exe)

คุณสามารถ เปลี่ยนโฟลเดอร์การติดตั้ง ได้ในระหว่างการติดตั้ง เลือกตำแหน่งสำหรับการติดตั้ง ESET Endpoint Antivirus ตามค่าเริ่มต้นแล้ว โปรแกรมที่ติดตั้งไปยังไดเรกทอรีต่อไปนี้:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

คุณสามารถระบุตำแหน่งสำหรับโมดูลและข้อมูลของโปรแกรมได้ ตามค่าเริ่มต้น โมดูลและข้อมูลเหล่านั้นจะถูกติดตั้งลงในไดเรกทอรีต่อไปนี้ตามลำดับ:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

คลิก เรียกดู เพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหล่านี้ (ไม่แนะนำ)

คลิก ย้อนกลับ และดำเนินการติดตั้งต่อไป