วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

เอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่จัดการจากระยะไกล

ผลิตภัณฑ์ ESET Business เช่นเดียวกับ ESET Endpoint Antivirus สามารถจัดการระยะไกลบนเวิร์กสเตชันไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของเครือข่ายจากจุดศูนย์กลางจุดเดียว ผู้ดูแลระบบที่จัดการมากกว่า 10 เวิร์กสเตชันไคลเอ็นต์อาจพิจารณาการปรับใช้หนึ่งในเครื่องมือการจัดการระยะไกลของ ESET เพื่อปรับใช้โซลูชัน ESET จัดการงาน บังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย ตรวจสอบสถานะระบบและตอบสนองต่อปัญหาหรือภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลจากจุดศูนย์กลางจุดเดียวได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือการจัดการระยะไกลของ ESET

ESET Endpoint Antivirus สามารถจัดการจากระยะไกลได้โดยใช้ทั้ง ESET PROTECT หรือ ESET Cloud Administrator

เครื่องมือการจัดการระยะไกลของบริษัทอื่น

แนวทางปฏิบัติ

วิธีการแนะนำ