วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การปรับใช้โดยใช้ GPO หรือ SCCM

นอกจากการติดตั้ง ESET Endpoint Antivirus โดยตรงในเวิร์กสเตชันไคลเอนต์แล้ว คุณยังสามารถติดตั้งโดยใช้เครื่องมือการจัดการ เช่น Group Policy Object (GPO), Software Center Configuration Manager (SCCM), Symantec Altiris หรือ Puppet ได้ด้วยเช่นกัน

ได้รับการจัดการ (แนะนำ)

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดการ เราจะติดตั้งเอเจนท์ ESET Management เป็นอย่างแรก จากนั้นจึงปรับใช้ ESET Endpoint Antivirus ผ่าน ESET PROTECT จำเป็นต้องติดตั้ง ESET PROTECT ในเครือข่ายของคุณ

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งแบบแสตนด์อโลนสำหรับเอเจนท์ ESET Management
 2. จัดเตรียมสคริปต์การปรับใช้ GPO/SCCM ระยะไกล
 3. ปรับใช้เอเจนท์ ESET Management โดยใช้ GPO หรือ SCCM
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ไปยัง ESET PROTECT แล้ว
 5. ปรับใช้และเปิดใช้งาน ESET Endpoint Antivirus ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของคุณ

note

บทความฐานความรู้ ESET ต่อไปนี้อาจมีให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น:


ไม่ได้รับการจัดการ

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับการจัดการ คุณสามารถปรับใช้ ESET Endpoint Antivirus ไปยังเวิร์กสเตชันไคลเอ็นต์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่แนะนำเนื่องจากคุณไม่สามารถตรวจสอบและบังคับใช้นโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์ ESET endpoint ทุกอุปกรณ์ของคุณบนเวิร์กสเตชันได้

ตามค่าเริ่มต้น ESET Endpoint Antivirus จะไม่เปิดใช้งานหลังการติดตั้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถทำงานได้

ตัวเลือกที่ 1 (การติดตั้งซอฟต์แวร์)

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง .msi สำหรับ ESET Endpoint Antivirus
 2. สร้างแพ็คเกจการแปลง.mst จากไฟล์ .msi (ตัวอย่างเช่น การใช้ตัวแก้ไข Orca .msi) เพื่อรวมคุณสมบัติการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ (ดูที่ ACTIVATION_DATA ใน การติดตั้งบรรทัดคำสั่ง)
   
  arrow_down_business แสดงขั้นตอนสำหรับการสร้าง .mst ใน Orca
 1. ไม่บังคับ: หากต้องการนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า ESET Endpoint Antivirus .xml ที่ปรับแต่งเองของคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อเปิดใช้ RMM หรือกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ให้วางไฟล์ cfg.xml ในตำแหน่งเดียวกับโปรแกรมติดตั้ง .msi
 2. ปรับใช้โปรแกรมติดตั้ง .msi กับไฟล์ .mst จากระยะไกลโดยใช้ GPO (ผ่านการติดตั้งซอฟต์แวร์) หรือ SCCM

ตัวเลือกที่ 2 (การใช้งานตามกำหนดการ)

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง .msi สำหรับ ESET Endpoint Antivirus
 2. จัดเตรียมสคริปต์การติดตั้งบรรทัดคำสั่งเพื่อรวมคุณสมบัติการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ (ดูที่ ACTIVATION_DATA)
 3. กำหนดให้โปรแกรมติดตั้ง .msi และสคริปต์ .cmd สามารถเข้าถึงในเครือข่ายสำหรับเวิร์กสเตชันทั้งหมด
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า ESET Endpoint Antivirus .xml ที่ปรับแต่งเองของคุณ (ตัวอย่างเช่น เพื่อเปิดใช้ RMM หรือกำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์) ให้วางไฟล์ cfg.xml ในตำแหน่งเดียวกับโปรแกรมติดตั้ง .msi
 5. ใช้การติดตั้งบรรทัดคำสั่งที่จัดเตรียมไว้โดยใช้ GPO หรือ SCCM
   • สำหรับ GPO ให้ใช้ การตั้งค่านโยบายกลุ่ม > งานตามกำหนดการของนโยบายแบบกลุ่ม > งานที่ดำเนินการทันที

note

หากคุณไม่ต้องการใช้ ESET PROTECT เพื่อจัดการผลิตภัณฑ์ ESET Endpoint จากระยะไกล ESET Endpoint Antivirus จะประกอบด้วยปลั๊กอิน ESET สำหรับ RMM ซึ่งจะช่วยคุณดูแลและควบคุมระบบซอฟต์แวร์โดยใช้เอเจนท์ที่ติดตั้งภายในระบบซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการจัดการผู้ให้บริการ