Kontextové menu

Integraci kontextového menu do systému můžete zapnout po kliknutím na Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu... (nebo stiskněte cmd+,), kdy v sekci Uživatel > Kontextové menu vyberte možnost Integrovat do kontextové nabídky. Pro provedení změn je nutné provést odhlášení uživatele nebo restartovat počítač. Možnosti kontextového menu se zobrazí, když v okně Finder stisknete klávesu CTRL a myší kliknete na jakýkoli soubor.

Můžete se rozhodnout, které možnosti chcete v kontextovém menu zobrazit. Vybráním možnosti Pouze kontrolovat budete schopni zkontrolovat daný soubor. Pomocí možnosti Pouze léčit se v kontextovém menu zobrazí možnost pro vyléčení souboru. Tato možnost je platná pouze pro soubory, které byly napadeny virem, který k nim přidal škodlivý kód. Infikovaný soubor se tak může v některých případech obnovit do původního stavu. Pokud však soubor obsahuje výhradně škodlivý kód, bude vymazán.

Pokud vyberete možnost Vše, v kontextovém menu budou k dispozici následující možnosti:

Odeslat soubor k analýze

Kontrolovat

Léčit

Přidat soubory do karantény

Cyber_Security_Context_Menu_01