Léčení

Nastavení léčení určuje způsob jakým kontrola vyléčí infikované soubory. K dispozici jsou tři úrovně léčení:

Neléčit –- infikované soubory se automaticky nevyléčí. Program zobrazí okno s varováním a možností výběru akce

Standardní úroveň léčení – program se pokusí automaticky vyléčit, nebo vymazat infikovaný soubor. Pokud není možné provést akci automaticky, program nabídne možnost výběru akce

Přísné léčení – program vyléčí, nebo vymaže všechny infikované soubory (včetně archivů). Jedinou výjimku tvoří systémové soubory. Pokud je nelze vyléčit, program zobrazí okno s varováním s možností výběru akce

warning

Soubory archivů

V přednastaveném režimu standardní úrovně léčení je vymazán celý archiv pouze v případě, když jsou všechny soubory v archivu infikované. Jestliže tedy archiv obsahuje i legitimní soubory (nenapadené), nebude vymazán. Pokud je archiv detekován v režimu přísného léčení, bude tento archiv vymazán, pokud obsahuje alespoň jeden soubor s infiltrací, bez ohledu na stav ostatních souborů.

important

Kontrola archivů

V přednastaveném režimu standardní úrovně léčení je vymazán celý archiv pouze v případě, když jsou všechny soubory v archivu infikované. Jestliže tedy archiv obsahuje i legitimní soubory (nenapadené), nebude vymazán. Pokud je archiv detekován v režimu přísného léčení, bude tento archiv vymazán, pokud obsahuje alespoň jeden soubor s infiltrací, bez ohledu na stav ostatních souborů.