Výjimky

V sekci Výjimky můžete vyloučit konkrétní soubory/složky, aplikace nebo adresy IP/IPv6 ze skenování.

Soubory a složky definované na záložce Souborový systém budou vyloučeny z kontroly souborů zaváděných při startu počítače, rezidentní ochrany souborového systému i volitelné kontroly počítače.

Cesta – cesta k souboru nebo složce.

Hrozba – pokud je vedle vyloučeného souboru zobrazen název hrozby, pak to znamená, že daný soubor je vyloučen ze skenování této konkrétní infiltrace. V případě, že je nakažen jiným druhem infiltrace, detekce proběhne.

plus – vytvoří novou výjimku. Při definování cesty k objektu můžete použít zástupné znaky (* a ?), případně konkrétní soubor nebo složku vybrat ze stromové struktury.

minus – odstraní vybranou výjimku.

Standardní – odstraní všechny výjimky.

Na záložce Web a mail můžete vyloučit aplikace nebo IP/IPv6 adresy z filtrování protokolů.