Hlavní

V rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí kláves cmd + , v hlavním okně programu nebo po kliknutí na Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu…) můžete v sekci Hlavní nastavit detekci těchto druhů aplikací:

Potenciálně nechtěné aplikace – sice nemusí představovat bezpečnostní riziko, ale mohou mít negativní dopad na výkon počítače. Tyto aplikace se obvykle do systému nainstalují až po souhlasu uživatele. Jejich instalací dojde k určitým změnám v chování systému (ve srovnání se stavem jejich přítomnosti). Nejčastěji se jedná o zobrazování oken (popup, reklamy), aktivaci a spouštění skrytých procesů, způsobují zvýšenou spotřebu systémových prostředků, ovlivňují výsledky vyhledávání a komunikují se servery výrobce aplikace.

Potenciálně zneužitelné aplikace – Existuje řada legitimních programů, které za běžných podmínek zjednodušují například správu počítačových sítí. V nesprávných rukách však mohou být zneužity k nekalým účelům bez vědomí uživatele. Například se jedná o aplikace pro zobrazení vzdálené plochy a standardně je tato možnost vypnuta.

Podezřelé aplikace – Jedná se o aplikace, které jsou komprimovány pomocí packerů nebo protektorů. Ty často zneužívají autoři malware, aby se vyhnuli detekci. Packery jsou runtime samorozbalovací spustitelné soubory, které spojují několik druhů škodlivého kódu do jednoho balíčku. Nejběžnějšími packery jsou UPX, PE_Compact, PKLite a ASPack. Stejný malware může být detekován odlišně, pokud je komprimován pomocí rozdílných metod. Packery navíc dokáží v průběhu času měnit své "podpisy" ve snaze vyhnout se detekci ze strany antivirových programů.

 

Pro vytvoření výjimky v rezidentní a internetové ochraně klikněte na tlačítko Nastavit....