ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Udeladelser

Et filtypenavn er den del af et filnavn, der er adskilt af et punktum. Udvidelsen definerer filtype og indhold. Du kan definere de filtyper, der skal udelades fra scanning, i Programindstillinger for disse beskyttelsesmoduler:

Realtidsbeskyttelse af filsystem

Malwarescanninger

Internetbeskyttelse

Beskyttelse af e-mailklienter

Som standard scannes alle filer uanset deres filtypenavn. Et hvilket som helst filtypenavn kan føjes til listen over filer, der skal udelades fra scanning. Ved hjælp af knapperne plus plus og minus minus kan du aktivere eller forhindre scanning af de specifikke filtypenavne.

Udeladelse af filer fra scanning er nogle gange nødvendigt, hvis scanning af bestemte filtyper forhindrer programmet i at fungere korrekt. For eksempel kan undladelse af log, cfg- og tmp-filer være tilrådeligt. Det korrekte format til indtastning af filtypenavne er:

log

cfg

tmp