ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Rensningsniveau

Rensningsniveauer kan konfigureres i Programindstillinger for disse beskyttelsesmoduler: Beskyttelse af filsystem i realtid, malwarescanninger, internetbeskyttelse og beskyttelse af e-mailklienter. De enkelte niveauer bestemmer, hvordan scanneren renser inficerede filer. Følgende rensningsniveauer er tilgængelige:

Ingen rensning – Inficerede filer renses ikke automatisk. Der vises et advarselsvindue i programmet, hvor du kan vælge en handling.

Normal rensning – Programmet forsøger automatisk at rense eller slette en inficeret fil. Hvis det ikke er muligt at vælge den korrekte handling automatisk, tilbyder programmet en række opfølgningshandlinger. Opfølgningshandlingerne vises også, hvis en foruddefineret handling ikke kan fuldføres.

Fuldstændig rensning – Programmet renser og sletter alle inficerede filer (herunder arkivfiler). Den eneste undtagelse er systemfilerne. Hvis det ikke er muligt at rense en fil, modtager du en meddelelse, og du bliver bedt om at vælge den type handling, der skal foretages.

Udførlig rensning – I denne tilstand forsøger programmet automatisk at rense eller slette alle inficerede filer.

SletSlet alle inficerede filer.


important

Arkivscanning

I tilstanden Normal rensning slettes hele arkivfiler kun, hvis alle filer i arkivet er inficerede. Hvis et arkiv indeholder både ikke-inficerede og inficerede filer, slettes det ikke. Hvis der registreres en inficeret arkivfil i tilstanden Fuldstændig rensning, slettes hele arkivet, også selvom arkivet indeholder rensede filer.