ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Dostupnost služby

ESET Status Portal zobrazuje aktuální stav cloudových služeb ESET, plánované odstávky a minulé incidenty. Pokud máte problém s podporovanou službou ESET a nevidíte ji uvedenou ve stavovém portálu, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

Monitorovací týmy interně ověřují potenciální problémy a potvrzené incidenty jsou zveřejňovány a aktualizovány ručně, aby byla zachována důvěryhodnost a přesnost. Proto se v ESET Status Portal zobrazují s mírným zpožděním. Krátce trvající incidenty nemusíme zveřejňovat, pokud jsou vyřešeny před ručním potvrzením.