Vytvorenie inštalátora ECA Live Installer

Proces vytvárania all-in-one inštalátora (obsahujúceho ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET) je podobný ako Sprievodca spustením, avšak all-in-one inštalátor ponúka pokročilé možnosti nastavenia. Tieto možnosti zahŕňajú nastavenia Politík pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET, ako aj možnosť zvoliť Nadradenú skupinu.

Pre vytvorenie inštalačného balíka ECA Live Installer postupujte podľa krokov popísaných nižšie:

1.Obsah balíka – vyberte si, či chcete:

oBezpečnostný produkt + Agenta

oIba Agenta

oÚplné šifrovanie diskušifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna ESET Full Disk Encryption licencia.

3.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov.

Môžete začať s konfiguráciou Pokročilých nastavení alebo pokračovať ďalším krokom.

5.Kliknite na Pokračovať a pokračujte nastaveniami nasadenia.

6.Inštalátor je možné nasadiť dvoma hlavnými spôsobmi:

a)Po zvolení možnosti Zobraziť odkaz na stiahnutie Live inštalátora môžete daný odkaz skopírovať, odoslať ho používateľom a umožniť im tak stiahnuť a nainštalovať inštalačný balík ECA Live Installer. Inštalačný balík ECA Live Installer môžete prípadne stiahnuť aj vy a sprostredkovať ho používateľom osobne alebo ho môžete odoslať na spoločné úložisko, kam majú ostatní používatelia prístup.

b)Po zvolení možnosti Odoslať odkaz na stiahnutie Live inštalátora cez e-mail môžete použiť ECA SMTP server na odoslanie e-mailovej správy obsahujúcej odkaz na stiahnutie inštalátora určeným používateľom. Používateľov môžete zadať vyplnením poľa E-mailová adresa (môžete zadať aj meno). Pre pridanie ďalšieho poľa kliknite na +. Ak chcete pridať viacero používateľov naraz, kliknite na Viac a následne môžete importovať CSV súbor alebo skopírovať a vložiť údaje zo schránky.

important

Dôležité

Funkcia Odoslať odkaz na stiahnutie Live inštalátora cez e-mail môže byť použitá len pre e-mailovú adresu, ktorá sa nachádza v rovnakej e-mailovej doméne ako e-mailová adresa, ktorá bola použitá na vytvorenie EBA a ECA.

7.Spustite súbor ECA Live Installer na klientskom počítači. Podrobné inštrukcie nájdete v tejto kapitole.

note

Poznámka

Po vytvorení sa inštalátor ECA Live Installer bude správať podľa tejto tabuľky.