Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Bridge przegląd:

ESET Bridge to nowe oprogramowanie ESET oparte na oprogramowaniu open-source Nginx dostosowane do potrzeb rozwiązań bezpieczeństwa ESET.

Możesz używać ESET Bridge z ESET PROTECT On-Prem lub z chmurą ESET PROTECT. ESET dystrybuuje wersję 4 produktu ESET Bridge z komponentem ESET PROTECT On-Prem jako proxy (zastępuje poprzedni Apache HTTP Proxy od ESET PROTECT On-Prem 10.0). Zobacz porównanie ESET Bridge i Apache HTTP Proxy.

Możesz podłączyć nawet 10 000 komputerów do ESET PROTECT On-Prem, korzystając z ESET Bridge.

Możesz używać ESET Bridge z ESET PROTECT On-Prem do:

Buforowania i dystrybuowania aktualizacji do komputerów klienckich oraz pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.

Przekazywania komunikacji między agentami ESET Management a serwerem ESET PROTECT w środowiskach, w których komputery agentów nie mogą nawiązać połączenia z serwerem.

Buforowanie ruchu HTTPS – ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

Tworzenie łańcucha na serwerze proxy — ESET Bridge może przekazywać ruch do zdalnego serwera proxy.

Uruchom repozytorium offline — możesz użyć ESET Bridge go jako serwera HTTP dla repozytorium offline.

ESET Bridge w infrastrukturze sieciowej

Poniższy schemat przedstawia dwie maszyny ESET Bridge:

Pierwszy ESET Bridge służy jako serwer proxy dystrybuujący ruch w chmurze ESET do komponentów ESET PROTECT i produktów końcowych ESET z bezpośrednim wglądem do serwera ESET PROTECT.

Drugi ESET Bridge przekazuje komunikację z agentów ESET Management w lokalizacji zdalnej (bez bezpośredniego połączenia z serwerem ESET PROTECT) do serwera ESET PROTECT.

scheme_two_proxies