Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Buforowanie plików do pobrania i aktualizacji

ESET Bridgepobieranie i zapisywanie w pamięci podręcznej:

Aktualizacja modułów ESET

Pakiety instalacyjne i pakiety aktualizacji wypychane przez ESET PROTECT On-Prem (na przykład instalator ESET Endpoint Security MSI)

Aktualizacje produktów zabezpieczających ESET (aktualizacje komponentów i produktów)

Wyniki ESET LiveGuard Advanced

ESET Bridge dystrybuuje buforowane dane do klientów końcowych w sieci. Buforowanie może znacznie zmniejszyć natężenie ruchu internetowego w sieci.


note

Użyj narzędzia Mirror Tool (dostępnego dla systemów Windows i Linux) do aktualizacji aparatu detekcji offline zamiast ESET Bridge.

W odróżnieniu od narzędzia Mirror Tool, które pobiera wszystkie dane dostępne na serwerach aktualizacji ESET, ESET Bridge pobiera jedynie dane zgodne z żądaniami komponentów programu ESET PROTECT lub produktów ESET do obsługi punktów końcowych w celu zmniejszenia obciążenia sieci. Jeśli klient zainstalowany w punkcie końcowym wyśle żądanie aktualizacji, ESET Bridge pobierze aktualizację z serwerów aktualizacji ESET, zapisze aktualizację w swoim katalogu pamięci podręcznej i prześle ją do danego klienta zainstalowanego w punkcie końcowym. Jeśli inny klient zainstalowany w punkcie końcowym wyśle żądanie dotyczące tej samej aktualizacji, ESET Bridge prześle pliki do pobrania bezpośrednio z pamięci podręcznej, eliminując konieczność pobierania aktualizacji po raz kolejny z serwerów aktualizacji ESET.

Na poniższym diagramie przedstawiono ESET Bridge jako serwer proxy dystrybuujący aktualizacje do wszystkich komponentów ESET PROTECT i produktów ESET do obsługi punktów końcowych.

scheme_no_remote

Buforowanie produktu zabezpieczającego ESET

Ustawienia pamięci podręcznej agenta i punktu końcowego ESET Management nie są takie same. Agent ESET Management może zarządzać ustawieniami produktów zabezpieczających ESET na urządzeniach klienckich.

Serwer proxy dla ESET Endpoint Security można skonfigurować na dwa sposoby:

Użyj Polityki produktu zabezpieczającego ESET z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT — zalecamy korzystanie z tej opcji w celu zarządzania ustawieniami urządzenia klienckiego.

Lokalnie z głównego okna programu ESET Endpoint Security.

Buforowanie wyników ESET LiveGuard Advanced

ESET Bridge może również buforować wyniki dostarczone przez ESET LiveGuard Advanced. ESET Bridge jest wstępnie skonfigurowany do buforowania ESET LiveGuard Advanced (nie są wymagane ręczne zmiany konfiguracji). Zalecamy używanie buforowania z ESET LiveGuard Advanced. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji ESET LiveGuard Advanced.