Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

ESET Bridge επισκόπηση

Το ESET Bridge είναι ένα νέο λογισμικό της ESET που βασίζεται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα nginx, το οποίο έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των λύσεων ασφάλειας της ESET.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Bridge με το ESET PROTECT On-Prem ή το ESET PROTECT. Η ESET διανέμει το ESET Bridge έκδοση 3 με το ESET PROTECT On-Prem 11.0 ως στοιχείο διακομιστή μεσολάβησης (που αντικαθιστά το προηγούμενο Apache HTTP Proxy από το ESET PROTECT On-Prem 10.0). Δείτε τη σύγκριση του ESET Bridge και του Apache HTTP Proxy.

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 10.000 υπολογιστές στο ESET PROTECT On-Prem χρησιμοποιώντας το ESET Bridge.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Bridge με το ESET PROTECT On-Prem για να κάνετε τα εξής:

Προσωρινή αποθήκευση και διανομή ενημερώσεων σε υπολογιστές-πελάτες και πακέτα εγκατάστασης στον φορέα ESET Management.

Προώθηση επικοινωνίας από τους φορείς ESET Management στον διακομιστή ESET PROTECT σε περιβάλλοντα όπου οι υπολογιστές φορέων δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον διακομιστή.

Προσωρινή αποθήκευση της κυκλοφορίας HTTPS – Το ESET Bridge μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να αποθηκεύσει προσωρινά την κυκλοφορία HTTPS:

Αλυσίδα διακομιστών μεσολάβησης – Το ESET Bridge μπορεί να προωθήσει την κυκλοφορία σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή μεσολάβησης και να αποθηκεύσει προσωρινά δεδομένα.

Εκτέλεση του αποθετηρίου εκτός σύνδεσης – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Bridge ως διακομιστή HTTP για αποθετήριο εκτός σύνδεσης.

Το ESET Bridge στην υποδομή του δικτύου

Το παρακάτω διάγραμμα εμφανίζει δύο υπολογιστές ESET Bridge:

Ο πρώτος υπολογιστής ESET Bridge εξυπηρετεί ως διακομιστής μεσολάβησης που διανέμει την κυκλοφορία του cloud της ESET στα στοιχεία ESET PROTECT και στα προϊόντα ESET Endpoint με απευθείας ορατότητα στον διακομιστή ESET PROTECT.

Ο δεύτερος υπολογιστής ESET Bridge προωθεί την επικοινωνία από τους φορείς ESET Management που βρίσκονται σε απομακρυσμένη τοποθεσία (χωρίς απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή ESET PROTECT) στον διακομιστή ESET PROTECT.

scheme_two_proxies